Thursday, 28/01/2021 - 23:04|
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện Ninh Phước tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện hoạt động xây dựng xã hội học tập và công tác xóa mù chữ 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017

Sáng ngày 05/10/2017, UBND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện hoạt động xây dựng xã hội học tập và công tác xóa mù chữ 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017 do đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Thành phần tham dự gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Ninh Phước giai đoạn 2012-2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo tình hình triển khai thực hiện hoạt động xây dựng xã hội học tập và công tác xóa mù chữ 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017 cùng ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp.

Sáng ngày 05/10/2017, UBND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện hoạt động xây dựng xã hội học tập và công tác xóa mù chữ 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017 do đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Thành phần tham dự gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Ninh Phước giai đoạn 2012-2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo tình hình triển khai thực hiện hoạt động xây dựng xã hội học tập và công tác xóa mù chữ 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017 cùng ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp.                                      (Toàn cảnh)

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự chủ động tham mưu của ngành giáo dục huyện, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và địa phương, trong 09 tháng đầu năm huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ huyện đến cơ sở; Phối hợp với các ban ngành, mặt trận, đoàn thể nâng cao hiệu quả tại 9 TTHTCĐ xã, thị trấn, xây dựng các mô hình xã hội học tập, gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; phát động phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, tổ chức “Ngày Hội đọc”; tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời”; tiếp tục giữ vững thành quả xóa mù chữ với tỷ lệ chuẩn xóa mù chữ 9/9 xã, thị trấn; dạy  nghề cho 400 lao động nông thôn, mở 21 lớp chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất cho 786 lượt người tham gia. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số cơ quan, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, còn lúng túng; kinh phí hoạt động còn thiếu; công tác huy động các nguồn lực xã hội khó khăn; một số bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về ý  nghĩ và tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục...

Phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới đồng chí chủ trì yêu cầu các ngành, các cấp, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phối hợp hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư hợp lý cho trung tâm học tập cộng đồng ở các xã-thị trấn. Đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ trên địa bàn. 

                                                                                                    Uyên Phương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết