• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước

Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
09/02/2018
Ngày hiệu lực:
09/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày ban hành:
09/02/2018
Ngày hiệu lực:
09/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành:
09/02/2018
Ngày hiệu lực:
09/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều chỉnh một số nội dung của Hội thi nghi thức Đội cấp huyện lần thứ I năm 2018

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác kế toán trường học năm 2018

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giấy mời họp Hiệu trưởng tháng 02/2018

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện thống nhất các quy định về hợp đồng, tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo năm 2018

Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực